Dceřiná společnost Elektromont SK

ELEKTROMONT SK, s. r. o.

Kalinčiakova 3370/12
917 01 Trnava
IČO: 45 249 385
DIČ: 2022909933
IČ DPH: SK2022909933

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 44512/T


Kontaktné osoby

Konateľ

Mgr. Dušan Hubočan
tel.: +421 940 637 970
hubocan@elektromont.cz

Projektový manager

Ing. Ladislav Stanga
tel.: +421 948 190 019
stanga@elektromont.cz

Projektový manager

Ing. Ľuboš Vašš
tel.: +421 940 637 988
vass@elektromont.cz

Sídlo společnosti

Elektromont Brno, akciová společnost

Žarošická 4315/17, Židenice
628 00 Brno

Kontakt

+420 543 210 712

elektromont@elektromont.cz