Profil a základní údaje

Elektromont Brno, akciová společnost je společnost působící na českém, ale i mezinárodním trhu v zajišťování kompletních dodávek elektromontážních prací v celém rozsahu. Byla založena v roce 1993 a v uplynulých letech prošla úspěšným rozvojem.

Roční obchodní obrat dosahuje hodnoty v rozmezí 250 až 350 mil. Kč.

Hlavní sídlo firmy je v Brně, realizaci zakázek zajišťují divize se sídlem v Brně a Ostravě, pobočky v Třinci a Praze a dceřiná společnost na Slovensku.

Naše firma získala nejvyšší kvalifikaci v oboru. Jsme držiteli certifikátu sytému jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, sytému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016, sytému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001 : 2018, oprávnění vydané OBÚ k činnosti na vyhrazených elektrických zařízení, stejně tak i všech příslušných oprávnění a osvědčení k provádění prací na elektrickém zařízení bez omezení napětí v objektech třídy - A, B, C. Díky obdrženým certifikátům můžeme garantovat kvalitu, vysokou technickou úroveň svých služeb, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Identifikace společnosti:

IČ: 243 19 139
DIČ: CZ24319139
DIČ: SK4020107201

Společnost je evidována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6920.
Svoji společenskou roli vidíme kromě podnikání také v podpoře vybraných nemocnic, středních škol a učilišť, mateřských školek a sportovních aktivit.

Sídlo společnosti

Elektromont Brno, akciová společnost

Žarošická 4315/17, Židenice
628 00 Brno

Kontakt

+420 543 210 712

elektromont@elektromont.cz