Elektromont SK, s. r. o.

ELEKTROMONT SK, s. r. o.

Kalinčiakova 3370/12
917 01 Trnava
IČO: 45 249 385
DIČ: 2022909933
IČ DPH: SK2022909933

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 44512/T


Kontaktné osoby

Konateľ

Dušan Hubočan
tel.: +421 940 637 970
hubocan@elektromont.cz

Projektový manager

Ing. Ľuboš Vašš
tel.: +421 940 637 988
vass@elektromont.cz


Popis činnosti

Spoločnosť ELEKTROMONT SK, s. r. o. so sídlom v Trnave bola založená v roku 2016 ako dcérska spoločnosť firmy Elektromont Brno, akciová společnost za účelom rozšírenia služieb na území Slovenska.

Zaoberáme sa dodávkami kompletných elektromontážnych prác v oboroch diagnostiky, projekcie, slaboprúdu, silnoprúdu, automatizácie, merania a regulácie.

Sme mladá a dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť so stabilným zázemím opierajúcim sa o podporu materskej spoločnosti v Čechách. Našimi prednosťami sú predovšetkým kvalifikovaný tým, precíznosť práce a široká škála služieb.


Referencie

viď. referencie Elektromont Brno, akciová společnost