Dokonalost každým voltem

Elektromont Brno, akciová společnost

Společnost Elektromont Brno, akciová společnost patří mezi přední elektromontážní firmy v České republice. Nabízí komplexní řešení v oboru elektro a to v oblasti silnoproudu do napětí 110 kV, slaboproudu, měření a regulace a řídících systémů. Od svého založení v roce 1993 se společnost orientuje především na projekční, inženýrskou a montážní činnost, včetně výchozích revizí a servisních prací.

Jednou z hlavních předností firmy jsou dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti při realizaci mnoha zakázek pro tuzemské a zahraniční zákazníky a to jak v ČR tak i na akcích po celé Evropě.

Společnost Elektromont Brno, akciová společnost je součástí investičně správní skupiny 3H INVEST, s.r.o..

Novinky

  • CERTIFIKÁT NEN 4400-2

    Ode dne 23. 9. 2015 je společnost Elektromont Brno, akciová společnost certifikovaná dle holandské normy NEN 4400-2, čímž splňuje vysoké nároky holandských zákazníků.
    Tento certifikát je k dispozici v registru (Register Normering Arbeid) na www.normeringarbeid.nl.
    Norma NEN 4400-2 byla vyvinuta pro společnosti, které mají své sídlo mimo Nizozemsko. Tato norma obsahuje požadavky na kontrolu a hodnocení společností se sídlem mimo území Nizozemska, které poskytují své pracovníky za účelem práce a hodnocení všech dodavatelů a subdodavatelů se sídlem mimo Nizozemsko za účelem zjištění, že jsou organizovány takovým způsobem, že lze bezpečně předpokládat, že povinnosti z pracovního poměru budou splněny.Sídlo společnosti

Elektromont Brno, akciová společnost

Žarošická 4315/17, Židenice
628 00 Brno

Kontakt

+420 543 210 712

elektromont@elektromont.cz